#

Balneo.trevel

פרטי הפרויקט

תעשייה:

בריאות

תחום פעילות:

פיתוח תוכנה בהתאמה אישית

כלים טכנולוגיים:

php

JavaScript

SQL

HTML/CSS

VueJS

Yii2

NodeJS

תקציב:

$1000+

משך פרויקט:

April, 2019 – April, 2019

תמונות של פרויקט

תקציר

תיאור בעיה

הרעיון המרכזי היה ליצור פלטפורמה אוניברסלית שתאפשר למשמתשים להזמין שירותי תיירות בקלות. התהליך כלל יצירת חוויית משתמש ייחודית לכל הפלטפורמה והנגשתה לכלל המשתמשים.